การจับเซี้ยมพีวีซีคืออะไร

จับเซี้ยม คือขั้นตอนแรก ๆของงานฉาบ เป็นการตรียมผนังก่อนการฉาบที่ตำแหน่งมุมหรือขอบของผนัง โดยการจับเซี้ยมเป็นการกำหนดแนวฉาบบริเวณมุมของผนัง หรือเสาเพื่อที่จะฉาบได้ตรง และเรียบเสมอกัน ได้เหลี่ยม ได้มุมที่สวยงามในส่วนของบริเวณผนังจะใช้การจับเป็นปุ่มปูนโดยระดับแนวระนาบและแนวดิ่งของปุ่มกับเซี้ยมทั้งหมดควรจะได้ระดับเดียวกันจะใช้เส้นเอ็นขึงที่แนวสันของผนังก่อทั้งที่ทำจากอิฐมอญ อิฐมวลเบา หรือคอนกรีตบล็อค เพื่อเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของการฉาบให้ตรงตามที่ต้องการ จากนั้นใช้ปูนทราย หรือปูนเค็ม ปาดปูนลงไปบนผนังที่ชนเข้ามุมกันทั้งสองด้านตลอดแนวความสูงหรือความยาวให้ได้ระดับตามแนวเส้นเอ็นที่ขึงไว้ โดยจะทำควบคู่กับการจับปุ่มในผนังที่อยู่ด้านเดียวกันไปด้วย การจับเซี้ยม อีกวิธี คือการใช้เซี้ยมสำเร็จรูปที่ทำมาจากเหล็ก พลาสติก หรือพีวีซี ซึ่งมีหลายสีหลายขนาดให้เลือกใช้งาน โดยเริ่มจากปาดปูนทราย หรือปูนเค็มลงบนมุม หรือขอบของผนังแล้วจึงนำเซี้ยมสำเร็จรูปวางลงไป จากนั้นปาดปูนทับทั้งสองด้านของผนังอีกทีให้ความหนาปูนเสมอกับแนวสันของเซี้ยมสำเร็จรูป ซึ่งแนวสันนี้จะเป็นตัวกำหนดระดับและความหนาของปูนฉาบในภายหลัง ปัจจุบันได้รับความนิยมมากเนื่องจากเป็นวิธีที่ง่าย สะดวกรวดเร็ว ควบคุมคุณภาพงานได้ดี ช่วยลดขั้นตอนที่ยุ่งยากลงไป

TOP